Trùng mỏ neo, bệnh bong bóng, xù vảy, đốm đỏ,… là cách bệnh thường gặp ở cá Koi. Hãy chú ý theo dõi và đảm bảo nguồn nước sạch để cá phát triển và hạn chế bệnh.
Cảnh quan luôn là một thành phần không thể thiếu của cuộc sống con người...